Samling af Gilleleje-idræt

Torsdag 14. november  2019

Samling af Gilleleje-idræt


Idrætten skal samles i ombyggede og nye facliliteter ved Gilbjergskolen i Gilleleje Syd. Det er den vision, en lang række foreninger og brugere har for fremtiden med omlagte fodboldbaner, en helt nye hal samt væsentlig ombygning og nyindretning af idrætshallen ved skolen.


Der tages nu hul på den politiske behandling af ønsker og forslag, der løber op i over 30 millioner kroner - eventuelt kun 223 millioner, afhængigt af ny hal, der muligvis kan laves som en 'lethal' frem for en egentlig multihal, påpegers det i oplægget.


En arbejdsgruppen har været i gang med intenst arbejde i det meste af 2019, og formålet har været:

- at  igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje

- at afdække idéer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje

- koble de indsamlede ønsker medGilleleje Læringsområde - Gilbjergskolen.
- at prioritere idéer og ønsker.


Udvalget for Forebyggelse og Idræt har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en visions- og helhedsplan for Idrætsområdet i Gilleleje ved Gilbjergskolen  Parkvej.

Der er godt seks millioner kroner til at gennemføre de mest nødvendige renoveringsopgaver ved den nueværende idrætshal. Der er ikke yderligere midler i det anlægsbudget, Gribskov Byrå¨d netop har vedtaget.

Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende ·Telefon 51 92 28 30